Diabetische voetzorg

Sinds 2015 wordt er aan alle diabetes patiënten een Zorgprofiel toegekend. Het toekennen van de Zorgprofielen gebeurd door een podotherapeut. Dit gebeurd door middel van een jaarlijks terugkerend voetonderzoek. Tijdens dit onderzoek stelt de podotherapeut allerlei vragen en doet de podotherapeut een aantal testen. Deze testen worden gedaan om vast te stellen of het gevoel in de voeten wordt aangetast door de diabetes. Naast aantasting van het gevoel, wordt ook vaak de doorbloeding in de voeten minder.

 

Minder gevoel
Als het gevoel in de voeten minder wordt heet dit neuropathie. Hierdoor voelt de patiënt niet alles meer en ervaart de patiënt vaak tintelingen. We zien ok mensen die aangeven last te hebben van een afwijkend gevoel. Mensen klagen dan over jeukende voeten, lopen op watjes, het gevoel dat de sok dubbel zit. Vaak zien we hierdoor te kleine schoenen, drukplekken of zelfs wondjes die niet zijn opgemerkt.

 

Minder bloedaanvoer
Veel diabetes patiënten kampen met een verminderde doorbloeding in de voeten. Hierdoor ontstaan er vaak klachten tijdens het lopen. Mensen klagen dan over een moe of zwaar gevoel in de benen. Soms moeten mensen zelfs even stoppen met lopen, om na een korte pauze weer verder te kunnen. Het grote risico bij een verminderde doorbloeding is dat wondjes steeds trager gaan genezen. Daarnaast word de huid minder gevoed, dus dunner en veel kwetsbaarder.

 

Minder beweging in de voetgewrichten
Veel diabeten kunnen bewegingen in de voetgewrichten minder goed maken. Wij noem dit Limited Joint Mobility (gelimiteerde gewricht bewegelijkheid). Als voeten minder goed kunnen bewegen in bepaalde gewrichten dan gaan mensen onbewust hun looppatroon aanpassen. Wat we vaak zien als gevolg van limited joint mobility zijn drukplekken. Denk hierbij aan roodheid, eelt en likdoorns. Uw podotherapeut kan dit herkennen en behandelen.

 

Zorgprofielen
Er zijn zorgprofielen van 0 toten met 4. Het zorgprofiel geeft de hoeveelheid risico’s aan die een diabetes patiënt loopt op het krijgen van wonden. De diabeten in zorgprofiel 0 hebben geen complicaties aan de voeten. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer risico’s de patiënt loopt op het krijgen van langdurige wonden. In de onderstaande tabel ziet u de uitleg bij de zorgprofielen.

 

Zorgprofiel 0 Er zijn geen complicaties aan de voeten.
Zorgprofiel 1 Het gevoel of de doorbloeding in de voeten is aangetast.
Zorgprofiel 2 Het gevoel of de doorbloeding in de voeten is aangetast
in combinatie met een verhoogd risico op drukplekken,
huiddefecten of infectie. Het gevoel EN de doorbloeding
in de voeten zijn aangetast.
Zorgprofiel 3 Het gevoel en/ of de doorbloeding in de voeten is
aangetast in combinatie met verhoogde druk.
Zorgprofiel 4 Er is sprake van een wond, amputatie of Charcot voet.

 

Zorgplan
Na aanleiding van het jaarlijkse voetonderzoek maakt de podotherapeut een zorgplan. Hierin komt te staan wat het zorgprofiel is, waar de podotherapeut risico’s ziet en wat de pedicure moet behandelen. De punten die de pedicure moet behandelen noemen wij medisch noodzakelijke zorg. Door het maken van een zorgplan ontstaat er een intensievere samenwerking tussen de podotherapeut en de pedicures!

Vergoedingen
Het jaarlijkse voetonderzoek en de daarop volgende controle(s) worden uitgevoerd door de podotherapeut. Als de podotherapeut een Zorgprofiel heeft vastgesteld, kan hij een declaratie indienen bij de zorgverzekeraar. Bij een zorgprofiel 0 wordt er geen vergoeding uitgekeerd. Bij de profielen 1 tot en met 4 zal er uit de basisverzekering een vergoeding zijn. De patiënt merkt dit niet aan zijn eigen risico.

 

Pedicure
De pedicure is een belangrijke samenwerkingspartner voor de podotherapeut. Zij behandeld de risicovolle voeten van de diabeten. Hierbij is het belangrijk dat zij deskundig is op het gebied van diabetes en risicovoeten. Mocht zij signaleren dat er een drukplek of wondje ontstaat, kan zij de patiënt bewegen weer terug te gaan naar de podotherapeut.

 

Samenwerking
De podotherapeut werkt sinds de invoering van de zorgprofielen nauwer samen met meer pedicures. Daarnaast is er veel meer samenwerking ontstaan met de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts (POH) en de diabetes verpleegkundige in het ziekenhuis. Deze samenwerking is intensiever geworden omdat een diabeet ook een jaarlijks contactmoment heeft in de huisartspraktijk of in het ziekenhuis.
Wij moeten onze bevindingen met elkaar afstemmen en het eens zijn over de hoogte van het zorgprofiel.

 

Onderstaande pedicures werken samen met het Centrum voor Voettherapie: