Verwijzing

Voor uw bezoek aan de pedicure bent u geen verwijsbrief van de huisarts of behandelend specialist nodig. Maar indien u in aanmerking denkt te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar, neem dan uw zorgpas en verwijsbrief mee naar de eerste afsprak met uw pedicure.

 

De hoogte van een eventuele tegemoetkoming is per zorgverzekeraar per pakket verschillend. Het is verstandig om voor uw bezoek uw polisvoorwaarde te raadplegen.